Đất Xanh đang sở hữu quỹ đất 398 ha tại khu vực phía Bắc, 1.365 ha tại khu vực miền Trung, 2.117 ha tại khu vực miền Nam và 268 ha tại khu vực miền Tây.
Trong ngắn hạn (2020-2023), công ty đang triển khai 10 dự án tại TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương.
9 dự án cao tầng :
+Opal Skyline (Bình Dương, quy mô 1,02 ha)
+Opal City View (Bình Dương, quy mô 0,97 ha)
+Datxanh Homes Parkview (Bình Dương, quy mô 5,13 ha)
+Datxanh Homes Park City (Bình Dương, quy mô 9,5 ha)
+Opal Central Park (Bình Dương, quy mô 1,19 ha)
+Lux Star (TP HCM, quy mô 1,1 ha)
+Gem Riverside (TP HCM, quy mô 6,71 ha)
+Gem Premium (TP HCM, quy mô 15 ha)
+Gem Tower (Đồng Nai, quy mô 4,8 ha)
Khu đô thị là Gem Sky World tại Đồng Nai, quy mô 92,22 ha.
—-
Dự kiến trong năm 2022, công ty sẽ mở bán tại các dự án Gem Riverside (quý II), Opal City View (quý III), DXH Parkview (quý III) và Lux Star (quý IV).